KOMİSYONLAR

  İLKER BAYRAM  
  YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
     
OSMAN MURAT SOLAK HATİCE ÇAĞLAR MEHMET DEMİR
BJK ve Kulp. Tak.İliş. Kom.Bşk. Kadın Faal. Kom.Bşk. Üye Edinme Kom.Bşk.
Sos.Medya Sor.Kom.Bşk. Resmi İşl. Kom.Bşk. Halkla İliş.Kom.Bşk.
Maç Org.Kom.Bşk. Hukuk Kom.Bşk. STK İliş.Kom.Bşk.
STK İliş.Kom.Üye Tems.Sor.Kom.Bşk. Begikard ve Anl. Sor. Kom. Üye
EGEMEN ÜMİT KAPLAN EMİNE TURGUT    GÖKALP ÇAKIR
Paz.ve Spon.Kom.Bşk. Burs ve Eğit.Kom.Bşk. Mali İşl. ve Fin. Kom.Bşk.
Sos.Yard.Kom.Üye Üye Edinme Kom.Üye Üye Kab. Kom.Üye
Üye Edinme Kom.Üye Paz.ve Spon.Kom.Üye Resmi İşl. Kom. Üye
Üye İliş.Kom.Üye STK İliş.Kom.Üye Begikard ve Anl.Sor.Kom.Üye
FATOŞ BAYRAM  BERNA ÜSTÜNDAĞ GÜRKAN GÜRKALE
Yurt D. ve Elçilik İliş. Kom.Bşk. Rekl.Tan.Sos.Med.Kom.Bşk. Üye İliş.Kom.Bşk.
Genç ve Çoc.Faal.Kom.Üye Halkla İliş. Kom.Üye Balo Dav.Org.Kom.Bşk.
Der.Klüp.Sor.Kom.Üye Begikard ve Anl. Sor.Kom.Üye Sosyal Medya Sor.Kom.Üye
Otis.Çoc.Faal.Kom.Üye Üye İliş.Kom.Üye Üye Kabul Kom.Üye
MURAT PARSAK RAHŞAN SOLAK        İLHAN AKÇAL
Sos.Yard.Kom.Bşk Der.Klüp.Sor.Kom.Bşk Üye Kabul Kom.Bşk.
Der.Bina.Sor.Kom.Bşk Engelli Proj.Kom.Üye. Yatırımlar Kom.Üye
Maç Org. Kom.Üye Kadın Faal. Kom.Üye Der.Bina.Sor.Üye
Rekl.Tan.Sos.Med.Kom.Üye Genç ve Çoc.Faal.Kom.Üye Mali İşl. ve Fin. Kom. Üye
GÜLER DEMİR  SERPİLGÜL VURAL KINACI RIZA DOĞAÇ
Genç ve Çoc.Faal.Kom.Bşk. Otis.Çoc.Faal.Kom.Bşk. Yatırımlar Kom.Bşk.
Otis.Çoc.Faal.Kom.Üye Rekl.Tan.Sos.Med.Kom.Üye Mali İşl. ve Fin. Kom.Üye
Burs ve Eğit.Kom.Üye Engelli Proj.Kom.Bşk. Paz.ve Spon.Kom.Üye
Der.Kulüp.Sor.Üye Kadın Faal.Kom.Üye Tems.Sor.Kom.Üye
HAVVA İLKNUR ÖZZENGİN FATMA  PELİN ASLAN KADİRE ARSLAN
Basın ve Haber Kom.Bşk. Engelli Proj.Kom.Bşk. Begikard ve Anl.Sor.Kom.Bşk
Yurt D. ve Elçilik İliş. Kom.Üye STK İliş.Kom.Üye Basın ve Haber Kom.Üye
Balo Dav.Org.Kom.Üye Kadın Faal. Kom.Üye Balo Dav.Org.Kom.Üye
Engelli Proj.Kom.Üye Burs ve Eğit.Kom.Üye Sosyal Medya Sor.Kom.Üye
DERGİMiZİN İKİNCİ SAYISI YAYINDA!GÖRÜNTÜLE
+